Framtidens lärande!

– Det skall bli spännande att ta del av den senaste IKT utvecklingen inom den svenska skolan och andra delar av Europa. Jag förväntar mig även att det kommer att visas ny spännande teknik för inovativt lärande!

Hoppas att allt detta kommer att passa även i Borlänge och ”Framtidens skola”… Eller kanske snarare att Borlänge kan anpassa sig till den utvecklingen…

Framtiden ger oss svaret på det!

Annonser