Mötesplats Digitala skollyftet

Jonas Bäckelin har gjort en presentationsfilm om MOOC-kursen Digitala skollyftet.

Man hinner fortfarande anmäla sig i kursen

Annonser

Mer om det utvidgade kollegiet

Emil Jansson har en podcastsida, 10 minuter, där vem som vill kan sända sina tankar om skolan i en tiominuters podcastsändning. För närvarande finns det 21 sändningar på sidan. Kasta gärna ett öra på sidan!

Länk till 10 Minuter

Emils blogg

TeachMeet-Mitt 4

TM-mitt4

TeachMeet-Mitt 4 äger rum i Mediehuset  i Falun den 2 oktober kl 16.30-19.00 med mingel från 16.00.

Nu är det dags igen att börja tänka på vad du kunde bidra till och berätta för andra. Sju minuters presentation om IT i skolan, en app, ett program eller någon trevlig webbresurs du ofta använder. TeachMeet eftersöker särskild förskolepedagoger som kan inspirera andra.

Du är givetvis välkommen att lyssna och bli inspirerad av kvällens presentatörer.

Sprid gärna affischen i skolan: TeachMeet-Mitt affisch

Anmäl dig på TeachMeets Wikisidan även om du bara kommer och lyssnar.

Skollyftet

Bild

Skollyftet, det utvidgade kollegiet, är en samlingsplats för alla pedagoger i skolan och förskolan.

Aktiviteter under hösten är bl a en kurs om det utvidgade kollegiet:

”Skollyftet kommer i höst att dra igång en s.k MOOC (Massive Open Online Course) som vi valt att kalla “Det utvidgade kollegiet” och är en öppen digital fortbildning som vänder sig till skolsveriges alla lärare, skolbibliotekarier, skolledare m.fl som genom sin medverkan bidrar till att skapa det digitala lärarlyft vi som verkar i skolan vill se och behöver och som i sin tur är förankrad i Lgr 11:

”Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Varje elev ska efter genomgången grundskola kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.”

Läs mer: http://skollyftet.se/2013/06/29/kursen-det-utvidgade-kollegiet/

Nytt i höst är ett Twitter-konto  @var_skola. Kontot ges till en twittrande skolpersonal för en vecka. Tanken är att under en veckas tid kunna följa en kollegas arbete i Twitter. Intresserade kan läsa mer och anmäla sitt intresse här.

En analys av 1 till 1 satsningar i Europa…

Ta gärna del av denna studie som bygger på en genomgång av aktuell forskning samt samtal med experter och berörda parter i de olika länderna. Rapporten fokuserar hur satsningarna har genomförts, vilka finansieringsmodeller som använts samt hur de pedagogiska ramarna har utformats. Den avslutas med ett sammanfattande resonemang och en samling rekommendationer för kommande satsningar.