Framtidens lärande – Vårt mål!

– Med perspektiv till två dagars ”korv-stoppning” av metoder, visioner och praktiska exempel i hur framtidens lärande kan/skall utformas… Hoppas jag verkligen att Borlänge kommuns IT-strategi blir enastående och offensiv!

”Anfall är bästa försvar” heter det inom idrottsvärlden. Kan med fördel även användas i detta sammanhang…

…jag hoppas verkligen att vi inom kort slipper använda arbetsredskap med en funktionalitet som illustreras nedan..! ☹

Annonser