En analys av 1 till 1 satsningar i Europa…

Ta gärna del av denna studie som bygger på en genomgång av aktuell forskning samt samtal med experter och berörda parter i de olika länderna. Rapporten fokuserar hur satsningarna har genomförts, vilka finansieringsmodeller som använts samt hur de pedagogiska ramarna har utformats. Den avslutas med ett sammanfattande resonemang och en samling rekommendationer för kommande satsningar.

Annonser