Inspiration till TeachMeet

Här kan du se vad man tog upp i Smedingeskolans TeachMeet den 14 augusti.

Teachmeet 14 Aug 2013 Smedingeskolan Björn Stedt berättar om hur han arbetar med filmklipp i idrotten för att eleverna ska för förståelse för hur målen ser ut.

Daniel Niklasson berättar om webbapplikationen FloorPlanner.

Karin Lindberg berättar om olika matematikappar.

Malin Jeppsson om att blogga.

Mari Miró berättar om hur man kan använda Garageband på Ipad.

Annonser

TeachMeet-Mitt 4

TM-mitt4

TeachMeet-Mitt 4 äger rum i Mediehuset  i Falun den 2 oktober kl 16.30-19.00 med mingel från 16.00.

Nu är det dags igen att börja tänka på vad du kunde bidra till och berätta för andra. Sju minuters presentation om IT i skolan, en app, ett program eller någon trevlig webbresurs du ofta använder. TeachMeet eftersöker särskild förskolepedagoger som kan inspirera andra.

Du är givetvis välkommen att lyssna och bli inspirerad av kvällens presentatörer.

Sprid gärna affischen i skolan: TeachMeet-Mitt affisch

Anmäl dig på TeachMeets Wikisidan även om du bara kommer och lyssnar.

Skollyftet

Bild

Skollyftet, det utvidgade kollegiet, är en samlingsplats för alla pedagoger i skolan och förskolan.

Aktiviteter under hösten är bl a en kurs om det utvidgade kollegiet:

”Skollyftet kommer i höst att dra igång en s.k MOOC (Massive Open Online Course) som vi valt att kalla “Det utvidgade kollegiet” och är en öppen digital fortbildning som vänder sig till skolsveriges alla lärare, skolbibliotekarier, skolledare m.fl som genom sin medverkan bidrar till att skapa det digitala lärarlyft vi som verkar i skolan vill se och behöver och som i sin tur är förankrad i Lgr 11:

”Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Varje elev ska efter genomgången grundskola kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.”

Läs mer: http://skollyftet.se/2013/06/29/kursen-det-utvidgade-kollegiet/

Nytt i höst är ett Twitter-konto  @var_skola. Kontot ges till en twittrande skolpersonal för en vecka. Tanken är att under en veckas tid kunna följa en kollegas arbete i Twitter. Intresserade kan läsa mer och anmäla sitt intresse här.

Kollar du källan?

Vilken förberedelse och eftertanke har DU inför elevernas eventuella arbete med Internet?

Kanske sitter du just nu och planerar din framtida undervisning med Internet som pedagogiskt verktyg, eller arbetar du redan på det sättet?

Hursomhelst rekommenderas ett besök på Skolverkets sida – ”Kolla källan”.

Så här beskriver Skolverket själv innehållet på sidan;

Kolla källan handlar om källkritik, upphovsrätt och säkerhet på nätet. Webbsidorna innehåller artiklar och intervjuer med lärare, bibliotekarier och forskare. Materialet kan användas som stöd för undervisning och diskussioner om källkritik.

Glöm inte att dela med er av era erfarenheter till varandra, detta gäller alla åldrar!